Rozvádzače

  • Elektromerové ( Plastové, oceľové, hliníkové, nerezové, na omietku, zapustené, univerzálné, pilierové, na stĺp, staveniskové, špeiálne, príslušenstvo )
  • Modulárne ( Na omietku, pod omietku, kovové, plastové, s priezorom, príslušenstvo )
  • Do výbušného prostredia ( Pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu )
  • Prázdne skrine ( Nástenné, pilierové, stojanové, kovové, plastové, príslušenstvo )
  • Rozpojovacie, prípojkové a istiace skrine ( Pod omietku, na omietku, pilierové, na stĺp )